Klachten


Het specialisme van de praktijk is het behandelen van stemklachten. Daarnaast worden klachten over het spreken, de articulatie en spreektempo, adem en houding, slikken en afwijkend mondgedrag behandeld.

De verschillende klachten die per gebied kunnen voorkomen zijn:

Stem en adem
Schorheid, heesheid, heesheid bij COPD, astma of allergie, krakerigheid, het wegvallen van de stem (dysfonie), een gespannen stem, keelpijn, moe worden van het spreken, buiten adem raken bij het spreken, problemen met het stemvolume, overslaande stem, krachtverlies of monotoon spreken, stemrevalidatie na totale larynx extirpatie (TLE).

Genderdysfonie
Niet tevreden zijn met de stem, de stem te mannelijk vinden, stem te laag vinden, manier van spreken te mannelijk vinden, vermoeidheid bij het spreken.

Zangstem
Overbelasting, toonhoogteverlies, verminderde klankkwaliteit, onvoldoende ademsteun, intonatieproblemen, problemen met de stembreuk of registerbreuk.

Spraak
Articulatieproblemen (zoals slissen of na oncologische behandeling), onduidelijk spreken, te snel spreektempo, neurologische problemen (dysartrie).

Mond- en keelfuncties
Slikproblemen (dysfagie), problemen met eten en drinken, open mondgedrag, verkeerde tongligging, veelvuldig boeren of het inslikken van lucht, globusklachten, verkeerd slikken, tongpersen.
(Gecertificeerd in Oro Myo Functionele Therapie (OMFT))

De logopedische behandelingen richten zich op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten.


Kom langs op

Den Haag
Danckertsstraat 88, 2517 TK

Maandag: 0830-1630
Woensdag: 0900-1200

Vakantie
Gesloten van 31 mei tot 24 juni

Klik hier voor de routebeschrijving

Privacy en Disclaimer