Specialisme


Stem en stemcoaching
Een schorre, hese en/of wegvallende stem, zijn voorbeelden van veel voorkomende klachten. Door middel van cursussen en nascholing heb ik me gespecialiseerd in het behandelen van deze stemklachten en stemstoornissen, zowel preventief als postoperatief.

Het geven van coaching, advies en behandeling aan mensen die klachten en/of vragen hebben met betrekking tot de zangstem en het zingen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de zangtechnieken Complete Vocal Technique (CVT) en Estill Voice Technique System (EVTS).

Het geven van coaching, advies en behandeling aan mensen die in hun werk afhankelijk zijn van hun stem, de zogenoemde beroepssprekers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan acteurs, musical/zangers, presentatoren, leraren, instructeurs en voice-overs.

Manuele Larynx Facilitatie (MLF)
Wanneer er sprake is van een verhoogde spanning in de hoofd-halsspieren, kan dit invloed hebben op de kwaliteit van de stem en de manier van spreken. Ook kan deze spanning globusklachten (het gevoel van een brok in de keel) of moeite met slikken geven. Met manuele larynx facilitatie worden de hoofd-halsspieren gemasseerd, wat een positief effect kan hebben op stem- en globusklachten (brok in de keel).

Oro-Myofunctionele Therapie
OMFT is een oefentherapie gericht op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en rond de mond. Het is een oefentherapie die zowel voor kinderen als voor volwassenen wordt ingezet. Een verkeerde tongligging in rust, bij slikken of bij spreken kan het evenwicht tussen de spieren betrokken bij het slikken, spreken en kauwen verstoren. De gebitselementen kunnen zich hierdoor gaan verplaatsen en/of niet goed door groeien.
Gespecialiseerd en gecertificeerd voor het geven van Oro MyoFunctionele Therapie.

Genderdysfonie
Transgenders die hun stem willen vervrouwelijken. Hierbij wordt een koppeling gemaakt tussen de stem en de manier van spreken. Vervrouwelijking van de stem gaat namelijk niet alleen over de toonhoogte, maar o.a. ook over de manier van articuleren, intonatie, woordkeus, resonantie, houding en non-verbale uitingen.

Theaterlogopedie
Hierbij wordt de focus gelegd op de aspecten van de stem en het spreken die belangrijk zijn op het toneel. Er wordt gewerkt aan intonatie, prosodie, articulatie, emotie en mime. Daarnaast wordt er scholing gegeven op het gebied van presenteren en voorkomen van jezelf.

Oncologische problemen
Het behandelen van mensen die problemen ondervinden door kanker in het hoofd-halsgebied, zoals slik- spraakproblemen en stemgeving na een totale laryngectomie (TLE). 


Kom langs op

Den Haag
Danckertsstraat 88, 2517 TK

Maandag: 0830-1630
Woensdag: 0900-1200

Vakantie
Gesloten van 31 mei tot 24 juni

Klik hier voor de routebeschrijving

Privacy en Disclaimer