Werkwijze


Tijdens de eerste afspraak zal uw klacht uitvoerig besproken worden in een anamnese. Er zal vervolgens onderzoek gedaan worden om een beter beeld te vormen van de klacht. Aan de hand daarvan wordt een logopedische diagnose gesteld. Daarna zal er samen met u zal een behandeltraject met passend behandelplan opgesteld worden.


Doorverwijzing


Als u bent verwezen door een huisarts, tandarts of medisch specialist, zal de arts u een schriftelijke verwijzing meegeven. Mocht dat niet het geval zijn, is het handig om een verwijsbrief te vragen.
Deze verwijzing moet u meenemen naar de eerste afspraak, samen met een geldig
ID-bewijs.

Vergoeding


Logopedie zit in de basisverzekering en wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Vanaf 18 jaar verrekenen ze eerst het eigen risico. Indien de kosten (nog) binnen uw verplicht eigen risico vallen, wordt u door uw zorgverzekeraar hiervan op de hoogte gesteld.
Voor 2021 heb ik met alle verzekeraars een contract en zal ik rechtstreeks aan hun declareren.

Tevredenheid


Om goed op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften, meet ik via een enquête (PREM) jaarlijks hoe uw de klanttevredenheid is met betrekking tot mijn praktijk en behandelingen.
Deze enquête wordt per mail uitgevoerd via Qualiview. Vanzelfsprekend kunt u dit ook persoonlijk aan mij melden via het contactformulier.

Klik hier voor het contactformulier.


Annulering afspraak en wijzigingen

Annuleringen of verzetten van afspraken dienen min. 24 uur van tevoren te geschieden. Als u op de dag zelf afbelt, ben ik helaas genoodzaakt om de kosten bij u in rekening te brengen.
Buiten openingstijden kunt u uw annulering of het verzoek tot het verzetten van uw afspraak inspreken op mijn voicemail of dit melden per e-mail. Mochten er persoonsgegevens gewijzigd zijn, of u bent overgestapt van zorgverzekeraar, wilt u dit dan zo snel mogelijk aan mij doorgeven? 


Privacy

Uiteraard wordt de patiënteninformatie niet aan derden doorgestuurd of besproken zonder uw toestemming. Gegevens worden 15 jaar na dato bewaard, zoals wettelijk is vastgesteld.
Zie voor meer informatie over privacy in kader van de AVG wet onder Disclaimer en Privacy Policy op deze website.

Klik hier voor meer informatie.


Kom langs op

Den Haag
Danckertsstraat 88, 2517 TK

Maandag: 0830-1630
Woensdag: 0900-1200

Vakantie
Gesloten van 1 juni tot 24 juni

Klik hier voor de routebeschrijving

Privacy en Disclaimer